HANAKI SUSHI

HANAKI SUSHI

Restaurant Japonais

- 2010 -

10 Bd Jean Hibert, 06400 Cannes